Skip Navigation Links
 

 
 

ADCDF yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Mae Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-Eang a Datblygu Cynaliadwy (ADED) yn chwarae rhan bwysig ym mywyd ein Hysgol Uwchradd. Chwery ein dysgwyr ran flaengar yn natblygiad datblygu cynaliadwy drwy’r Pwyllgor Eco.

Mae gan yr ysgol Grwp Ynni Pobl Ifanc sy’n cadw llygad barcut ar faint o egni ry’n ni’n defnyddio ac sy’n gweithio tuag at leihau ôl troed carbon yr ysgol.

Mae disgyblion yn dysgu am ddinasyddiaeth fyd-eang drwy ein rhaglen Addysg Bersonol a Chymdeithasol a hefyd oddi mewn i amrediad o meysydd dysgu cwricwlwm. Mae’r ysgol yn cymryd rhan mewn Partneriaeth Ysgolion Byd Eang a gyd-lynir gan y Cyngor Prydeinig. Mae gennym bartner ysgol yn India o’r enw Kejrwal Vidyapeeth www.mckv.edu.in. Mae rhaglen ffrind post ar waith rhwng disgyblion yn y ddwy ysgol, yn rhoi cyfle i ni ddysgu am ddiwylliant a bywyd ein gilydd. Hefyd mae gan yr ysgol daith gyfnewid gyda ein hysgol yng nghyfeilldref Llanidloes, sef Derval yn Ffrainc. 

Mae’r ysgol wedi derbyn Statws Masnach Deg sy’n sicrhau y bydd cynnyrch Masnach Deg yn cael eu gwerthu yn y cantîn, periant coffi a the’r staff ac fe ddarperir coffi a the Masnach Deg mewn nosweithiau agored.

Mae gan yr ysgol bolisi Masnach Deg ac rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio peli chwaraeon sy’n Fasnach Deg.

 

 

Mae Ysgolion Iach Powys wedi gwobrywo Baner Ysgolion Iach Powys i’r ysgol am ein hymroddiad parhaol i faterion corfforol a iechyd meddyliol. Cynhleir Diwrnod Ysgolion Iach yn flynyddol yn yr ysgol er mwyn hybu bwyta’n iach ac rydym yn gwahodd nifer o fudiadau chwaraeon i’r ysgol.

  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading