Skip Navigation Links
 

 
 

Addysg Gorfforol yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Adran Ymarfer Corff

Dyma’r Maes Llafur Craidd rydym yn ei gynnig;

Gymnasteg
Nofio
Mabolgampau
Hoci
Pêl Droed
Rygbi
Pêl Fasged
Ffitrwydd Iechyd
Gweithgareddau Awyr Agored ac Antur

Dysgir gwersi ymarfer corf fyn nosbarthiadau cofrestru disgyblion. Dysgir gwersi chwaraeon gyda bechgyn a marched ar wahân.

Mae’r Adran yn trefnu gweithgareddau extra curricular. Mae’r rhan fwyaf o’r rhain yn arwain at bencampwriaethau neu gystadleuthau sirol neu genedlaethol.

Pencampwriaethau Hoci
Pencampwriaethau Pêl Droed
Pencampwriaethau Rygbi
Cystadleuthau Chwaraeon yr Yrdd
Badminton
Nofio
Pêl Fasged

Cynhelir gemau ty rhyng-ddosbarthiadau cofrestru bob tymor. Rydym yn dysgu’r chwaraeon canlynol drwy gydol y flwyddyn:

Hoci
Pêl Droed
Rygbi
Rhedeg Traws Gwlad
Mabolgampau


Hefyd rydym yn trefnu y cyfleoedd eraill canlynol:

Taith Chwaraeon Pêl Droed i Ffrainc ar gyfer Blwyddyn 8/9 ac 11
Taith Sgïo i Flwyddyn 10
Plant Ysgol ar gyfer Plant
Byw ar gyfer Chwaraeon Sky Sports


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Adran Ymarfer Corff.

  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading