Skip Navigation Links
 

 
 

Adroddiadau Ysgol ar gyfer Ysgol Uwchradd Llanidloes

Calendr Ysgol 2017 - 2018


1. Gwyliau Ysgol – ar gyfer disgyblion  (gan gynnwys pob dyddiad)

Mae’r ysgol yn dechrau ar gyfer disgyblion ar dydd Llun, 4 Medi 2017

Hanner Tymor yr Hydref - Dydd Llun 30 Hydref tan dydd Gwener 3 Tachwedd 2017

Gwyliau’r Nadolig - Dydd Iau 21 Rhagfyr tan dydd Llun 8 Ionawr 2018

Hanner Tymor y Gwanwyn - Dydd Llun 12 Chwefror tan dydd Gwener 16 Chwefror 2018
 
Gwyliau’r Pasg - Dydd Llun 26 Mawrth tan dydd Llun 9 Ebrill 2018

Dydd Gwyl Calan Mai - Dydd Llun 7 Mai 2018

Hanner Tymor yr Haf - Dydd Llun 28 Mai tan ddydd Gwener 1 Mehefin 2018

Mae’r gwyliau haf i ddisgyblion yn dechrau ar ddydd Llun 23 Gorffennaf 2018


2. Dyddiau Hyfforddiant Mewn Swydd (Mae’r ysgol ar agor i athrawon yn unig ar y dyddiau hyn)

Dydd Gwener 1 Medi 2017

Dydd Iau 21 Rhagfyr 2017

Dydd Llun 8 Ionawr 2018

Dydd Llun 9 Ebrill 2018


3. Arholiadau Cyhoeddus

Arholiadau Modiwlar TGAU a Lefel A  Ionawr a Mehefin 2018

Prif arholiadau TGAU a Lefel A  Mai a Mehefin 2018


4. Arholiadau, Adroddiadau a Nosweithiau Rhieni
 

Blwyddyn Ysgol Noson Rieni
4.30 – 7.00 y.h.
Arholiadau Mewnol Adroddiad Llawn i Rieni
Blwyddyn 7  30 Tachwedd 2017  23 - 28 Ebrill  25 Mehefin
Blwyddyn 8  25 Ionawr 2018  23 - 28 Ebrill  2 Gorffennaf
Blwyddyn 9  11 Ionawr 2018  29 Ionawr - 2 Chw.  16 Chwefror
Blwyddyn 10  12 Ebrill 2018  12 - 16 Mawrth  11 Rhagfyr
Blwyddyn 11  8 Mawrth 2018  5 - 9 Chwefror  27 Tachwedd
Blwyddyn 12/13  26 Hydef 2017  4 - 8 Rhagfyr  29 Ionawr

 Dyddiadau Tymhorau a Nosweithiau Agored 
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading