Skip Navigation Links
 

 
 

Nodau ac Amcanion Ysgol Uwchradd Llanidloes

1. I feithrin amgylchedd gofalgar, lle, cyn belled ag y bo modd, mae disgyblion yn mwynhau profiad hapus a gwerthfawr

2. I werthfawrogi pob disgybl yn gyd-radd a dysgu pob un i’w gallu eithaf. Mae hyn yn cynnwys estyn y rhai mwyaf galluog a rhoddi cefnogaeth arbenigol i’r rhai sydd mewn angen

3. I gynnig maes llafur eang, cytbwys i ddisgyblion sy’n berthnasol i’w hanghenion  hwy, a rhai’r gymdeithas a fydd yn eu paratoi ar gyfer bywyd oedolyn. Bydd hyn yn cynnwyd cyflawni holl ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol a Rhaglen Llwybrau Dysgu 14-19

4. I feithrin rhagoriaeth mewn astudiaethau academaidd a safonau personol ill dau, gan ddangos cwteisi at eraill bob amser

5. I arolygu nodau ac amcanion yr ysgol yn barhaus gyda golwg ar fireinio a gwella’r addysg rydym yn ei darparu’n gyson 
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading