Skip Navigation Links
 

 
 

CanolfanASD


Canolfan Adnoddau ASAA Gogledd Powys


Afiechyd Sbectrwm Asperges–Awtistic (ASAA)

ASD centre

Mae’r Canolfan ASAA yn derbyn dysgwyr o bob man yng Ngogledd Powys sydd â diagnosis o Syndrom Asperges neu Awtistiaeth o Lefel Uchel.

Nod pennaf y Canolfan ASAA yw i gefnogi plant yn eu harddegau sydd â diagnosis o ASAA yn ystod y cyfnod pontio o’r Ysgol Gynradd i’r Ysgol Uwchradd ac wedyn i barhau i’w cefnogi drwy gydol eu bywyd ysgol.

Mae’r Canolfan yn darparu naws ac awyrgylch diogel i’r dysgwyr hyn ac yn eu helpu i drefnu eu diwrnod ysgol.

Rydym yn benderfynol y bydd integreiddio disgbylion yn llwyddiannus. Yn hyn o beth awn ati i gyfathrebu’n dda gyda theuluoedd ac ry’n ni’n ymdrechu i fod yn hyblyg ac yn ddyfeisgar. Rydym yn darparu mannau lle mae dysgwyr yn gallu treulio amser cinio neu egwyl mewn awyrgylch diogel a hwyliog. Mae plant hefyd yn gallu dianc i fan hyn pan mae pethau’n mynd yn drech na hwy. Rydym yn addasu’r diwrnod ysgol i bob unigolyn, pan fo angen er mwyn lleihau ei lefelau stress ef neu hi.

Hefyd rydym yn darparu:

Amserlen bonito
Llyfryn pontio
Arolygiaeth yn yr Ysgol Gynradd
Ymwelaidau ychwanegol â’r Ysgol Uwchradd
Llyfrau arolygu
Cefnogaeth mewn gwersi lle bo angen
Sgiliau cymdeithasol a Rhaglen Defnyddio Iaith yn Gymdeithasol
Cyfleoedd i gwblhau gwaith cartref yn yr ysgol
Llyfrau Ysgol-Cartref neu gysylltiadau ebost â rhieni
Cyswllt rhwng dysgwyr ac athrawon
Cynlluniau Addysg Unigol ac Ymdrin a Chyffwrdd Plant yn Gadarnhaol
Estyn llaw i ysgolion eraill yn y dalgylch
Cyngor a hyfforddiant

Mae’r Canolfan yn cael ei staffio gan athrawes a chynorthwy-ydd dysgu arbenigol. Mae’n cynnig dihangfa a man sefydlog i ddisgyblion sydd â diagnosis o Awtistiaeth neu Syndrom Asperges. Mae disgbylion felly yn mynchu bron a bod pob un o’u gwersi ac yn defnyddio’r Canolfan ar gyfer cymdeithasu a help llaw gyda gwaith cartref. Ar hyn o bryd y mae 22 o ddisgyblion ASAA gan gynnwys y Chweched Dosbarth.

Ceir mynediad i’r Canolfan ASAA drwy drefn fynediad arferol yr ysgol a Phroses Gais Canolfannau Arbennig yr Awdurdod Lleol. Byddwn yn eich rhoi chi ar ben y ffordd wrth wneud cais gyda’r Broses Gais Canolfannau Arbennig. 
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading