Skip Navigation Links
 

 
 

Canolfan GOFAL yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

GOFAL

(Giving Opportunities for All to Learn)


Staff:

Mr D. Herdman – Cyd-lynydd Cynhwysiad Cymdeithasol Cynorthwyol
  

Mae gan yr ysgol ganolfan hyddysg sy’n ymwneud â’r rhan fwyaf o faterion ymddygiad ac sy’n cynnig cefnogaeth i bob disgbyl ac i rieni.

Caiff disgyblion ddefnyddio’r ganolfan i fyfyrio ar unrhyw ymddygiad anaddas ac fe roddir awgrymiadau sy’n gweddu i’r unigolyn y gellir ei defnyddio’n syth bin er mwyn sicrhau eu bod yn dychwelyd i ddosbarthiadau’r brif ffrwd yn barod i ddechrau â llechen lân a throi’r ddalen ere u budd nhw a’u cyfoedion.

Mae’r canolfan yn arbenigo mewn gweithio gydag asiantaethau allan y Gyfraith ac rydym yn manteisio ar y rhain wrth lunio strategaethau i gynorthwyo disgyblion sydd angen cael eu cefnogi’n ychwangeol.

Y mae cydweithio agos rhwng y canolfan a Chyd-lynydd Amddiffyn Plant yr ysgol (Mr P Knowles) i sicrhau ein bod yn cwrdd â gofynion Polisi Gymru Gyfan ar Amdiffyn Plant.

 

 

  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading