Skip Navigation Links
 

 
 

Cerddoriaeth yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Chwery’r adran gerdd ran bwysig dros ben ym mywyd bob dydd yr ysgol. Yn ogystal â chynnig maes llafur eang iawn sy’n cwmpasu amryw o arddulliau a ffurfiau cerddorol gallem gynnig hyfforddiant arbenigol ar bob offeryn gan gynnwys y gitâr, ffidil, soddgrwth, ffliwt, clarinet, sacsoffôn, pob offeryn pres, canu, allweddellau a’r piano. Hefyd mae gennym diwtor ar y delyn erbyn hyn.

Mae’r adran yn ymfalchïo yn y darpariaeth uchel mae’n cynnig yn y dosbarth a gan athrawon teithiol ac mae’n ymrwymo i gynnig llawer o gyfleoedd ar gyfer dysgwyr i berfformio yn yr ysgol a thu allan lle bynnag a phryd bynnag y bo modd. Mae gweithgareddau amser cinio ac ar ôl ysgol yn ychwanegu ochr gymdeithasol i addysg disgybl ac re redwn gôr yn yr ysgol, band chwythbren, dau ensemble pres ac mae ein tiwtor drymio hyd yn oed wedi dechrau grwp drymio milwrol sy’n uchel eu cloch (neu ddrwm!) bob dydd Gwener.

Eleni mae disgyblion wedi chwarae rhan mewn cynhyrchiadau gyda:
• Cynhyrchiad Cwmni Theatr Teithiol Cymru o ‘The Village Social’
• Sioe gerdd yr ysgol ‘A Christmas Carol’
• Cyfle i ddysgwyr sy’n sefyll eu harholiadau berfformio’r darnau maent wedi paratoi ar gyfer TGAU a Lefel
• Cyngherddau amrywiol yn y gymuned
• Darnau ar gyfer Eisteddfodau’r Urdd a’r ysgol

Rydym wrthi yn datblygu’r darpariaeth technoleg gwybodaeth yn yr adran fel bydd modd i ni gynnig y cyfleoedd gorau ar gyfer cyfansoddi gyda’r offer a’r meddalwedd diweddaraf.

  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading