Skip Navigation Links
 

 
 

5 x 60 Clwb yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Beth ydy 5x60?
Un o fentrau Chwaraeon Cymru ydy Cynllun 5x60 ac fe’i lansiwyd yn Ysgol Uwchradd Llanidloes ym Medi 2007 wrth ymateb i heriau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Ei nod ydy cynyddu nifer y disgyblion ysglion uwchradd yn cymryd rhan mewn chwaraeon all-gyrsiol.

Sut mae’n gweithio?
Gwaith y swyddog 5x60 ydy ymgynghori â’r disgyblion, gwrando ar eu hanghenion a chanfod pa rwystrau sy’n eu rhwystro rhag gyfranogi mewn ymarfer corf. Yn sgil hyn, maent yn llunio amserlen o weithgareddau all-gyrsiol sy’n gweddu i anghenion disgyblion. Mae’r gweithgareddau hyn yn targedu’r unigolion sydd ddim, ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd corfforol, neu sydd mewn peryg o golli diddordeb. Yn lle chwaraeon traddodiadol fel pêl droed a hoci mae disgyblion yn cael cynnig gweithgareddau hamdden eraill megis dawnsio, erobig a gweithgareddau awyr agored fel cyfeirio, caiacio a beicio mynydd.

Sut mae chwarae rhan ...

Disgyblion
Mae gwybodaeth am 5x60 i’w weld ar ffenestri campfa’r ysgol ac ar sgrîn y teledis amrywiol o gwmpas yr ysgol; mae hyn yn newid pob tymor. Mae amserlen sy’n cael ei diweddaru’r gyson i’w chael ar wefan yr ysgol. Os oes gennych awgrymiadau ar y math o weithgareddau yr hoffech chi ei weld, cyllsylltwch â Kate Jones, Swyddog 5x60 yr ysgol.

Gwirfoddolwyr – Rhieni, disgyblion y chweched dosbarth, y gymuned
Mae’r fenter 5x60 yn dibynnu i raddau helaeth ar wirfoddolwyr – mae’r gwaith yn golygu cofrestru, trefnu gwyliau neu bencampwriaethau, dyfarnu gemau neu arwain sesiynau. Rydym yn ysgogi’r rhai sy’n cyfrannu nifer o oriau i’r cynllun drwy gynnig y canlynol fel ffordd o ddweud diolch; o grysau T a hwdis i hyfforddi ychwanegol a chymwysterau; mae’r posibiliadau’n ddi-ben-draw!

 

  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading