Skip Navigation Links
 

 
 

Clwb SMILE yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Mae’r clwb GWENU yn cael ei redeg gan wasanaeth mentora cyfoedion yr ysgol. Mae aelodau o’r chweched dosbarth yn cael eu hyfforddi’n arbennig ar sut mae rhedeg y clwb.

Mae’r clwb yn agored i bob aelod o Flwyddyn 7, 8 a 9 ac yn cael ei gynnal yn ystafell ddysgu H6 bob amser egwyl a chinio. Mae’r clwb yn cynnig lle i ymlacio, chwarae gemau, sgwrsio a chael help llaw a chyngor gan ein tîm bugeilio agos atoch sy’n hawdd sgwrsio â hwy.

Clwb ffilmiau
Mae’r clwb ffilmiau yn cael ei redeg gan fyfyrwyr Lefel A sy’n astudio’r Cyfryngau bob amser cinio o 1:15-1:50 yn ystafell C1. Rydym yn dangos ffilm newydd bob wythnos ac mae dysgwyr yn cael eu hannog i gofrestru arlein i ysgrifennu adolygiadau a chael dweud eu dweud ynghylch pa ffilmiau maen nhw’n meddwl y dylen ni fod yn eu dangos. Geill dysgwyr gofrestru ar www.filmclub.org gan fewnbynnu Côd Clwb CCZ5518C 
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading