Skip Navigation Links
 

 
 

Ysgol Cylchlythyr

Ysgol Cylchlythyr Mawrth 2017

Ysgol Cylchlythyr Hydref 2016

Ysgol Cylchlythyr Mai 2016

Ysgol Cylchlythyr Chwefror 2016

Ysgol Cylchlythyr Rhagfyr 2015

Ysgol Cylchlythyr Hydref 2015

Ysgol Cylchlythyr Medi 2015

Ysgol Cylchlythyr Gorffennaf 2015

Ysgol Cylchlythyr Mawrth 2015

Ysgol Cylchlythyr Ionawr 2015

Ysgol Cylchlythyr Tachwedd 2014

Ysgol Cylchlythyr Medi 2014

Ysgol Cylchlythyr Gorffennaf 2014

Ysgol Cylchlythyr Mawrth 2014

Ysgol Cylchlythyr Chwefror 2014

Ysgol Cylchlythyr Tachwedd 2013

Ysgol Cylchlythyr Hydref 2013

 

Mae Llywodraeth Cymru o’r farn y bydd sylfaen gadarn i ddysgwyr ifanc ar gyfer y dyfodol o fudd i blant a Chymru gyfan yn yr hirdymor. Mae gan rieni a gofalwyr ran hollbwysig i’w chwarae i helpu eu plant i ddysgu ac, yn bwysicach, i fwynhau’r ysgol a dysgu. Bydd y canllaw hwn yn helpu i egluro beth mae eich plentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol uwchradd. Bydd yn rhoi syniadau i chi am sut i helpu eich plentyn a ble i gael rhagor o wybodaeth. Bydd hefyd yn egluro sut caiff datblygiad eich plentyn ei fesur a sut byddwch chi’n cael gwybod am hyn.

Sut Roedd yr Ysgol Heddiw 
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading