Skip Navigation Links
 

 
 

Llanidloes Cyngor Ysgol Uwchradd Chweched Dosbarth

Chweched Dosbarth Cyngor

Mae Cyngor y Chweched Dosbarth wedi’i gyfansoddi o’r Prif Fachgen, y Prif Ferch a’r Dirprwy Brif Ferch a Bachgen. Yn ogystal, etholir chwe chynrychiolydd o Flwyddyn 12 a phedwar o Flwyddyn 13.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am fynd i’r afael ag unrhyw fater sy’n effeithio’r Chweched Dosbarth, gan gynnwys sur mae’n cael ei redeg o ddydd i ddydd. Fe roddir cyfrifoldeb yn aml am elfenau penodol ac mae barn y Cyngor yn effeithio  penderfyniadau, fel newidiadau o bolisi. Yn y gorffennol mae rhain wedi cynnwys penderfyniadau ar wisg ysgol, y system cwrdd â dedleins, addurno ac adnoddau ar gyfer adeilad y Chweched Dosbarth, a llunio llyfrau blwyddyn y Chweched Dosbarth.

Mae cynrychiolwyr Cyngor y Chweched Dosbarth hefyd yn eistedd ar Gyngor yr Ysgol.

Y mae gennym hefyd bwyllgor etholedig ar wahân sy’n gyfrifol am drefnu digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn ar gyfer pob aelod y Chweched Dosbarth.

 

  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading