Skip Navigation Links
 

 
 

Cyngor yr Ysgol

Mae cynrychiolwyr o bob dosbarth cofrestru yn ffurfio Cyngor Blwyddyn ym mhob grwp blwyddyn. Etholir dau gynrychiolydd o bob Cyngor Blwyddyn i gynrychioli disgyblion y flwyddyn honno ar Gyngor yr Ysgol. Rhennir yr aelodau sy’n weddill i’r pwyllgor Eco neu’r grwp SNAG.

Mae Cyngor yr Ysgol yn cwrdd bob mis a thrwy hyn maent yn rhan annatod o redeg yr ysgol a phenderfynu’r ffordd ymlaen i ni. Rhydd hyn gyfle i ddysgwyr leisio barn ar faterion o bwys i’w haddysg a bywyd yn gyffredinol yn yr ysgol. Mae’r ysgol wedi ymroddi i roi cyfle i ddysgwyr fynegi barn.

Rydym yn annog dysgwyr i gysylltu â’u cynrychiolwyr ar Gyngor yr Ysgol os oes ganddynt awgrymiadau neu sylwadau maent am weld yn cael eu codi yn ystod cyfarfodydd Cyngor yr Ysgol. Fel eraill gallant ebostio:

office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading