Skip Navigation Links
 

 
 

Disgyblion Abl a Thalentog

Mae’n bolisi gan yr ysgol i annog ein dysgwyr mwy galluog a thalentog. Nodir hyn yn glir yn nodau’r ysgol ac rydym yn anelu at gwrdd â’u hanghenion arbennig nhw yn y ffyrdd canlynol:

• Mae disgyblion mwy galluog yn cael eu nodi ac mae staff yn cadw golwg barcud ar eu cynnydd
• Cynnig strategaethau dysgu ac addysgu arbennig ar eu cyfer nhw i’w galluogi i gyflawni eu gwir allu
• Mae’r ysgol wedi cofrestru â’r http://www.potentialplusuk.org/ ,  http://www.nace.co.uk/cymru.html
• Mae aelod o staff yn cyd-lynu ein rhaglen ar gyfer dysgwyr galluog
• Mae gwersi yn cael eu gwahaniaethu yn ôl yr angen i ymestyn plant
• Rydym yn annog dysgwyr galluog i gymryd rhan mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol a rhaglen weithgareddau allgyrsiol yr ysgol
• Mae dysgwyr galluog yn cael eu cymell i sefyll arholiadau TGAU yn gynharach na’u cyfoedion lle bo hynny’n briodol

Sut ydw i’n gwybod nosy w fy mhlentyn yn fwy galluog a thalentog?

Bydd plentyn dawnus yn tueddu i:

• ddatblygu lleferydd a geirfa yn gynnar
• ofyn llawer o gwestiynau a bod yn chwilfrydig iawn
• ddarllen yn gynnar
• ddysgu’n gyflym
• gofio pethau’n dda
• fod yn dda wrth ddatrys posau
• fwynhau datrys problemau a rhesymu mwy


Os ydych yn meddwl bod eich plentyn yn fwy galluog a thalentog, cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn dda.
  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading