Skip Navigation Links
 

 
 

Ddrama yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Mae’r adran ddrama yn llawn bwrlwm bob tro ac mae hen ddigon o gyfleoedd i ddysgwyr ddangos eu doniau.

Cynhelir cynhyrchiad ysgol bob blwyddyn lle gall disgybliongael clyweliad ar gyfer prif rannau neu ganu yn y côr. Y llynedd buom yn perfformio ‘Blood Brothers, addasiad llwyddiannus iawn o ddrama Willy Russell. Bu disgyblion yn cyd-weithio i berfformio am dair noson i gynulleidfaoedd llawn. Eleni perfformiwyd cynhyrchiad llwyddiannus arall o ‘A Christmas Carol’ gan Charles Dickens lle bu staff a disgyblion yn cymryd rhan, yn ogystal â band pres a chôr ys ysgol. Roedd brwfrydedd ac ymdrechion y disgyblion yn rhagorol gan gynhyrchu perfformiadau cryfion, llawn egni a bwrlwm.

Os nad yw bod yn y goleuni yn mynd â’ch bryd y mae digon yn digwydd y tu ôl i’r llenni! Mae angen help llaw arnom o ran trefnu’r llwyfan, tîm technegol i wneud y goleuo a sain, celf a chefndir y llwyfan a’r gwisgoedd!

Mae clwb drama sy’n agored i bob digybl yn cwrdd bob amser cinio dydd Iau yn ystafell E3 am 1:15 y.h. Rhedir y clwb gan disgyblion drama y chweched dosbarth ac mae’n cynnwys amrywiaeth eang o aelodau. Maent yn arbrofi gydag amryw o dechnegau a gemau drama er mwyn magu hyder a gwneud ffrindiau newydd.

Mae hefyd cystadleuaeth sgets ddrama ar gyfer yr Eisteddfod, sy’n cynnwys byrfyfyrio a darnau o ddramâu amrywiol. Cynhelir cystadlethau yn yr ystafell ddosbarth ac fe roddir cynigion llwyddiannus ymlaen i gystadlu ac enillwyr eraill ar y llwyfan. Bob blwyddyn rhoddir gwobr ar gyfer yr ‘Actor ac Actores Mwyaf Addawol’ i’r disgyblion sydd wedi gwella fwyaf fel perfformwyr. Eleni ein enillwyr oedd:

Y mae digon o lwyddiant i’w gael o’r gweithgareddau allgyrsiol ar gyfer drama. Mae’r disgyblion wrth eu bodd yn perfformio ac yn filch o’r hyn y maent wedi cyflawni ar y cyd – felly, ewch amdani!
 

 

Save 
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading