Skip Navigation Links
 

 
 

Grwp SNAG yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Mae’r Grwp Gweithredu Bwyd Maethlon yn cynnwys cynrychiolwyr o bob cyngor blwyddyn a hefyd aelodau o Arlwyo Powys. Grwp sy’n gweithredu yn llawn yw hwn sy’n mynd i’r afael â phenderfynu pa fwydydd sy’n cael eu cynnig yn yr ysgol. Cynhelir amryw o sesiynau ‘blas ar fwyd’ drwy gydol y flwyddyn ysgol yn ogystal â Diwrnod Ysgolion Iach.

 

 

 

 

SNAG (Ysgol Grwp Gweithredu Maeth)

Os oes gan dysgwyr awgrymiadau ynglyn â’r bwyd a’r ddiodydd sy’n cael eu cynnig yn yr ysgol mae modd naill ai cysylltu â chynrychiolydd y Cyngor Ysgol neu ebostio:  office@llanidloes-hs.powys.sch.uk.

 

  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading