Skip Navigation Links
 

 
 

Llanidloes Gwaith Cartref Ysgol Uwchradd

Gwaith Cartref

Polisi gwaith cartref yr ysgol yw gosod a marcio gwaith cartref. Y mae hefyd yn bolisi gennym i roi cyngor a thywys disgyblion i gwblhau eu gwaith cartref.

 

Rydym yn disgwyl pob disgbyl i wneud gwaith cartref, ac, cyn belled ag y bo modd a rhesymol, dylai pob disgybl dderbyn un ymarfer sylweddol o waith cartref pob wythnos ym mhob pwnc. Dylid cofnodi hyn yn y Dyddiadur Disgyblion i rieni fedru gwirio.

Bydd yr amser a dreulir i gwblhau darn penodol o waith cartref yn amrywio o ddisgbyl i ddisgybl, yn dibynnu ar all, profiad a brwdfrydedd er mwyn llunio darn da o waith. Ni fydd gwaith cartref yn cynnwys gwaith ysgrifenedig bob tro. Efallai y bydd gofyn i ddisgyblion ddysgu gwaith, chwilota ar gyfer prosiect neu gasglu gwybodaeth a deunyddiau.

Os bydd rhieni yn teimlo fod eu plant yn treulio gormod o amser yn gwneud gwaith cartref  dylent nodi hyn y dyddiadur gwaith cartref er mwyn hysbysu’r athro, ac i sicrhau nad yw’r disgybl yn dioddef anfantais mewn unrhyw ffordd. Os bydd achlysur arbennig sy’n golygu na fydd disgybl yn medru cwblhau’r gwaith cartref mewn pryd bydd nodyn yn nyddiadur y disgybl yn golygu y bydd athrawon yn medru trefnu estyniad rhesymol.

Pan fydd disgybl yn absennol o’r ysgol oherwydd salwch neu wyliau’r teulu disgwylir iddynt gopïo gwaith y byddant yn colli tra bod nhw i ffwrdd.

Dyma faint o amser rydym yn disgwyl i ddisgyblion dreulio yn gwneud eu gwaith cartref:

Cyfnod Allweddol 3 (Blwyddyn 7-9) 20-30 munud i bob darn o waith cartref a gesyd gan athrawon

Cyfnod Allweddol 4 (Blwyddyn 10-11) 40-60 munud i bob darn o waith cartref

Cyfnod Allweddol 5 (Blwyddyn 12-13) Yn ôl y galw ym mhob pwnc.

  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading