Skip Navigation Links
 

 
 

Gwisg Ysgol ar gyfer Ysgol Llanidloes Chweched Dosbarth Uchel

Rhaid i bob disgybl wisgo'r wisg ysgol a bennir. Rhoddir manylion amdani isod. Dim ond yn yr ysgol y caiff crysau polo, crysau chwys a hwdis yr ysgol eu gwerthu.

Dillad Ysgol Bechgyn a Merched

Crys gwyn 
Siwmper lwyd tywyll â motiff yr ysgol
Tei ysgol chweched dosbarth
Siaced ddu â motiff yr ysgol
Trowsus du wedi’u teilwra i'r bechgyn *
Trowsus du wedi’u teilwra i'r merched neu sgert
Ddu wedi'i theilwra, hyd y pengliniau *
Sanau duon neu deits plaen

Ni chaniateir defnydd denim neu debyg i denim na ‘leggings’.

 

Esgidiau – dylent fod yn ddu a phlaen a'r sodlau'n isel. Nid yw gwisgo esgidiau hyfforddi trwy'r dydd i'w argymell, yn ôl cyngor meddygol.

Gemwaith – ni chaniateir gwisgo tlysau, cadwyni, bathodynnau, breichledi nac addurniadau lliwgar yn y gwallt. Ni chaniateir tlysau wyneb. Caniateir gwisgo modrwy fechan blaen am y bys a styden fechan yn y glust.

Gellir prynu pob eitem o'r wisg ysgol yn Contructiv Clothing yn Y Drenewydd.  Eu cyfeiriad gwefan yw www.constructiv.co.uk.  Dim ond yn Constructiv y gellir prynu'r tei ysgol, siwmper, siaced a'r cit Addysg Gorfforol.  Gall rhieni brynu eitemau eraill o gyflenwyr gwahanol ond mae'n rhaid eu bod nhw yr un steil â'rrhai ar wefan Constructiv. 
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading