Skip Navigation Links
 

 
 

UCAS Gwybodaeth yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

UCAS yw’r gwasanaeth canolog ar gyfer cael mynediad i brifysgolion. Rydym yn cefnogi aelodau ein chweched dosbarth cymaint ag y gallwn o ran canfod gradd a phrifysgol o’u dewis hwy.

Daeth yr ysgol yn rhif 94 o bob ysgol gyfun yn y Deyrnas Unedig yn adroddiad ‘Gradd Llwyddo’ yr Ymddiriedolaeth Sutton o ran nifer ein dysgwyr sy’n cael eu derbyn ym mhrifysgolion Caergrawnt a Rhydychen.
Dyddiadau Allweddol

Ewch am dro i www.ucas.com/students/importantdates

Mae UCAS yn mynd ‘yn fyw’ ar gyfer pob blwyddyn sy’n gwneud cais i’r prifysgol yng nghanol mis Mehefin y flwyddyn cyn bod y Chweched Dosbarth yn arfaethu mynd i’r prisfysgol (e.e. Mehefin 2013 ar gyfer mynediad ym mis Medi 2014).

Mae’r dyddiadau cau ar gyfer mynediad cynnar ar 15fed o fis Hydref. Mae’r dyddiad cau hwn ar gyfer mynediad i Gaergrawnt a Rhydychen yn ogystal â chyrsiau’r Gyfraith, Meddyginiaeth, Deintyddiaeth a gwyddor Milfeddygaeth. Bydd angen sefyll profion ychwanegol ar gyfer rhai o’r cyrsiau hyn (e.e. BMAT, UKCAT) fel rhan o’r proses mynediad.

Ionawr 15fed yw’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i gyrsiau a phrifysgolion eraill.

Cefnogaeth yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Unwaith y bydd UCAS yn mynd yn fyw, byddwn yn tywys y Chweched Dosbarth ar hyd llwybr ysgrifennu eu datganiad UCAS a chwblhau ffurflen fynediad UCAS. Mae hyn fel arfer yn dechrau yng nghanol mis Mehefin ar ddiwedd Blwyddyn 12.

Rydym yn mynd â’r Chweched Dosbarth i gwrs preswyl yn y prifysgol ym mis Mehefin/Gorffennaf ym Mlwyddyn 12. Cânt flasu bywyd yn y prifysgol fan hyn a chymryd rhan mewn nifer o weithdai.

Cynhelir cyflwyniad i rieni ar broses UCAS, sy’n cynnwys siaradwyr gwadd (cyn disgyblion a disgyblion presennol a’u rhieni) gyda’r nos ym mis Gorffennaf.

Trwy gydol yr haf hyd at Nadolig, rhown adborth unigol ar ddatganiadau personol UCAS. Disgwylir i aelodau’r Chweched Dosbarth ysgrifennu chwe draft o’u datganiad personol yn ystod yr amser hyn.
  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading