Skip Navigation Links
 

 
 

Partneriaeth Derval

Partneriaeth Derval Blog 2012:

http://www.bonvoyagellanihs.blogspot.co.uk/

 

Mae’r daith hon yn digwydd bob yn ddwy flynedd. Fel arfer mae’n cynnwys disgyblion o Flwyddyn 9, 10 ac 11. Cânt eu paru gyda disgybl o Collège Saint-Joseph yn Derval, ein gyfeilldref.

Nod y daith gyfnewid yw cwrdd â phobl o wlad a diwylliant gwahanol a rhoi eu gwybodaeth o iaith dramor ar waith a gwella arni yn y pen draw.

Eleni rydym yn agor y daith i Flwyddyn 8 hefyd a mis Hydref diwethaf death grwp o 36 o ddigyblion o Ffrainc a phedwar o’u hathrawon i aros gyda ni am wythnos. Mae’r dysgwyr o ochr arall y sianel wedi cael blas ar ddiwylliant Prydain. Maent yn treulio hanner diwrnod yn yr ysgol, yn mynychiu gwasaneth, mynd am dro o amgylch yr ysgol a mynd gyda’u ffrind post i wers neu ddwy.

Cafwyd cyfle hefyd i ddarganfod mwy o Gymru benbaladr wrth ymweld â Mwyngloddiau Llechi Llechwedd, i lan y môr a siopa yn Aberystwyth, ac yn olaf ond nid yn lleiaf taith gerdded leol i darddiad Afon Hafren ar lethrau Pumlumon.

Bydd 30 o’n disgbylion yn dychwelyd i Derval yng Ngwanwyn 2012 (21ain - 28ain Ebrill) lle cant gyfle i ddarganfod y llecyn hwn o Ffrainc. Mae ein gwesteiwyr yn Ffrainc wedi cynllunio nifer o ymweliadau’n barod megis “Les Machines de lîle” a diwrnod yn y parc antur “Le Puy du Fou” 
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading