Skip Navigation Links
 

 
 

Llanidloes Polisïau Ysgol Uwchradd

Agorwch y linc isod i agor y prosbectws ysgol.

Polisi Addysg Ryw

Polisi Anghenion Addysgol Arbennig

Polisi Cyfle Cyfartal

Polisi Camddefnyddio Sylweddau

Polisi Cyhuddo

Polisi Cwynion

Polisi Diogelu Plant

Polisi Disgyblaeth Disgyblion

Polisi Gwarchod Data

Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisi Hylendid

Hysbysiadau Cosb

Polisi Mynediad

Polisi Profedigaeth

Polisi Rhyddid Gwybodaeth

Polisi TGCh Defnydd Cywir

Polisi Ymddygiad Gwobrau a Chosb

Polisi Ymddygiad Wrth Deithio


  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading