Skip Navigation Links
 

 
 

Llanidloes Polisïau Ysgol Uwchradd

Agorwch y linc isod i agor y prosbectws ysgol.

Polisi Addysg Ryw

Polisi Anghenion Addysgol Arbennig

Polisi Amddiffyn Plant

Polisi Cyfle Cyfartal

Polisi Camddefnyddio Sylweddau

Polisi Cyhuddo

Polisi Cwynion

Polisi Diogelu Plant

Polisi Disgyblaeth Disgyblion

Polisi Gwarchod Data

Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisi Hylendid

Hysbysiadau Cosb

Polisi Mynediad

Polisi Profedigaeth

Polisi Rhyddid Gwybodaeth

Polisi TGCh Defnydd Cywir

Polisi Ymddygiad Gwobrau a Chosb

Polisi Ymddygiad Wrth Deithio


  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading