Skip Navigation Links
 

 
 

Presenoldeb

Mae Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013 wedi cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig am fethu bod yn bresennol yn gyson yn yr ysgol.
 
Mae Llywodraethu Cymru’n mynnu bod awdurdodau lleol yn llunio ac yn defnyddio’u Codau Ymddygiad Lleol eu hunain er mwyn bod yn gyson wrth gyflwyno hysbysiadau cosb.  Bydd y cod yn dod i rym ym Mhowys o 27 Chwefror 2015.
 
Yn ôl Llywodraeth Cymru, un opsiwn yw hysbysiadau cosb o blith nifer o wahanol opsiynau  i wella lefelau presenoldeb mewn ysgolion.  Un rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru yw’r rheoliadau hyn i wella lefelau presenoldeb mewn ysgolion ar draws Cymru.
 
Gyda’r rheoliadau hyn, mae’n bosibl y bydd rhieni’n cael dirwy os yw eu plant yn methu’r ysgol yn gyson.
Mae’r cod ymddygiad lleol, sy’n esbonio sut bydd yr hysbysiadau cosb yn gweithio, i’w weld ar wefan Cyngor Sir Powys.
 


 
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading