Skip Navigation Links
 

 
 

ECO Pwyllgor yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

 

Mae gan yr ysgol Bwyllgor ECO effeithiol dros ben gyda chynrychiolwyr o Flynyddoedd 7 i 13. Fel Pwyllgor, maent yn sicrhau fod yr ysgol yn parhau i fod yn Gyfeillgar i’r Amgylchedd. Bob blwyddyn mae’r Pwyllgor yn penderfynu ar gyfres o nodau maen nhw am roi ar waith a chanolbwyntio arnynt. Ânt ati wedyn i ymgyfuno’r rhain i mewn i Gôd Eco.

Mae’r ysgol wedi ennill dwy Faner Werdd yn barod am ein hymroddiant i Ysgolion-Eco ac rydym yn hyderus y cawn ennill y drydedd faner yn fuan. Cewch wybod mwy ar y wefan ganlynol:

www.keepwalestidy.org/eco-schools

 

Eleni mae’r Pwyllgor Eco yn gweithio ar leihau y papur ry’n ni’n defnyddio mewn cylch-lythyrau gan fanteisio ar ebost a gwefan yr ysgol, defnyddio mwy o cynnyrch Masnach Deg, a hefyd tyfu ein llysiau ein hunain. Gobeithiwn yn fawr y byddwn yn barod o fedi ein gwely llysiau pan ddaw’r haf ac edrychwn ymlaen at flasu ein bwyd ein hunain.
  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading