Skip Navigation Links
 

 
 

Pynciau cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Mae’n dda gennym fedru cynnig addysg gyfrwng Gymraeg i’r dysgwyr hynny sy’n dymuno astudio pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn annog dysgwyr sydd wedi astudio pynciau yn Gymraeg yn yr ysgol gynradd a’r rhai sy’n dod o gartrefi Cymraeg eu hiaith a theuluoedd di-Gymraeg i gymryd cymaint o bynciau trwy gyfrwng y Gymraeg ag y bo modd oherwydd y manteision o fod yn ddwyieithog. Gallwn fod yn gwbl hyblyg ac o ganlyniad caiff teuluoedd ddewis amserlen wedi ei llunio’n arbennig ar eu cyfer nhw gyda chyfuniad o ieithoedd i gwrdd ag anghenion dysgwyr. Gallwn gynnig y pynciau canlynol ar hyn o bryd:

Cyfnod Allweddol 3

Bioleg  Cemeg  Ffiseg  Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth  Hanes  Daearyddiaeth  Addysg Grefyddol a Mathemateg.

Gan hynny bydd dysgwr sy’n dewis astudio pob pwnc cyfrwng sydd ar gael yn cael 50% o’u hamser dysgu yn Gymraeg.


Cyfnod Allweddol 4

Bioleg  Cemeg  Ffiseg  Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth  Hanes  Daearyddiaeth  Addysg Grefyddol a Mathemateg.

Gan hynny bydd dysgwr sy’n dewis astudio pob pwnc cyfrwng sydd ar gael yn cael 60% o’u hamser dysgu yn Gymraeg.

Hefyd bydd dysgwyr mewn dosbarth cofrestru cyfrwng Cymraeg ac fe fyddant yn mynychu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg wythnosol a hefyd yn medru cymryd rhan mewn clybiau Cymraeg megis gweithgareddau’r Urdd.

Mae 50% o’r staff dysgu yn siarad Cymraeg ac fe fyddant yn siarad â dysgwyr mewn iaith o’u dewis nhw mewn gwersi eraill megis Celf, Saesneg a Thechnoleg. Rydym yn rhagweld y bydd modd i ni gynnig mwy o bynciau Cyfrwng wrth i nifer y plant sydd am astudio yn y Gymraeg gynyddu.

  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading