Skip Navigation Links
 

 
 

pwnc y chweched dosbarth

Manylebau a Cyn-bapurau (WJEC), (OCR), (AQA), (EDEXCEL)

Y Cyrsiau Sydd Ar Gael

Cyrsiau Lefel A ac Uwch Gyfrannol

Cynigir y cyrsiau Lefel A ac Uwch Gyfrannol canlynol:
Busnes Cymhwysol (OCR)
Celf a Dylunio (WJEC)
Bioleg (WJEC)
Cemeg (WJEC)
Dylunio a Thechnoleg – dylunio cynnyrch (WJEC)
Dylunio a Thechnoleg – Bwyd (WJEC)
Astudiaethau Drama a Theatr* (WJEC)
Llenyddiaeth Saesneg (WJEC)
Mathemateg Pellach (OCR)
Ffrangeg* (WJEC)
Daearyddiaeth (WJEC)
Gofal Iechyd a Chymdeithasol (OCR)
Hanes (WJEC)
Technoleg Gwybodaeth (OCR)
Gyfraith* (WJEC)
Mathemateg (OCR)
Astudiaethau’r Cyfryngau (WJEC)
Cerddoriaeth* (WJEC)
Athroniaeth (AQA)
Ymarfer Corff (WJEC)
Ffiseg (OCR)
Seicoleg (AQA)
Addysg Grefyddol* (EDEXCEL / WJEC)
Gwyddniaeth (Cymhwysol) (OCR)
Trafnidiaeth a Thwristiaeth (EDEXCEL)
Sbaeneg (WJEC)
Cymraeg Mamiaith (WJEC)
Cymraeg Ail Iaith* (WJEC)
Bac Cymraeg (gorfodol i bawb) (WJEC)

*Pynciau a gynigir ar y cyd gydag ysgolion neu ddarparwyr eraill

 

Cymwysterau eraill a gynigir gan ddarparwyr eraill

Coleg Powys:
BTEC Lefel 3 Gofal Plant
BTEC Lefel 3 Gofal Iechyd a Chymdeithasol
BTEC Lefel 3 Lletygarwch ac Arlwyo
BTEC Lefel 3 Astudiaethau Tir
BTEC Lefel 3 Y Celfyddydau Perfformiadol
BTEC Lefel 3 Y Cyfryngau (Teledu a FFilm)
BTEC Lefel 3 Y Cyfryngau (Datblygu gemau)
BTEC Lefel 3 Y Cyfryngau (Rhyngweithiol)
BTEC Lefel 3 Teithio a Thwristiaeth
BTEC Lefel 3 Gwasanaethau Cyhoeddus
BTEC Lefel 3 Chwaraeon


Yng nghorff ‘Llan Newydd’ ar y cyd
 



 
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion




Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading