Skip Navigation Links
 

 
 

Bagloriaeth Cymru yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Mae’r ‘Bac’ yn orfodol i bawb ac fe’i dysgir gan dîm dysgu’r Chweched Dosbarth a staff o adrannau amrywiol ar draws yr ysgol.

Mae’n cynnwys tair rhan:

1. Yr adran graidd, manlyir ar hon isod
2. Y dewisiadau (Cyrsiau Lefel A ac Uwch Gyfrannol mae disgyblion yn astudio), a
3. Cefnogaeth fugeiliol

Mae’r Adran Graidd yn cynnwys:

Pob sgìl allweddol: Defnyddio rhif, Cyfathrebu, Technoleg Gwybodaeth, Gwella’ch dysgu’ch perfformiad eich hun, Datrys problemau a Gweithio gydag eraill (3 ar Lefel 2 a 3 ar Lefel 3 gan gynnwys un o Ddefnyddio rhif, Cyfathrebu neu Dechnoleg Gwybodaeth).

Addysg Bersonol a Chymdeithasol gan gynnwys y bedair elfen allweddol: perthynasau cadarnhaol, iechyd da (yn cynnwys iechyd rhywiol), hawliau a chyfrifoldebau fod yn ddinesydd blaengar, deall materion datblygu, datblygiad cynaliadwy a Chyfranogi yn y gymuned.

Cymru, Ewrop a’r Byd gan gynnwys materion gwleidyddol, heriau cymdeithasol ac atebion, effaith newid technegol ac economaidd, treftadaeth ac agweddau diwylliannol a modiwl iaith.

Addysg sy’n ymwneud â’r gweithle sy’n cynnwys gweithio gyda chyflogwr a menter tîm

Ymchwil unigol o 2000 – 2500 o eiriau i gynnwys cyflwyniad ar thema y mae’r disgybl yn penderfynu arni gyda’i mentor.

Cefnogaeth mentora unigol ac mewn dosbarth tiwtorial sy’n para o leiaf awr bob hanner tymor lle mae modd trafod sut hwyl mae’r disgybl yn cael arni gyda’r ‘Bac’ a’i chynydd. Yn ogystal â hyn cynhelir dosbarthiadau tiwtorial lle bo angen i drafod materion a all fod o bwys i’r grwp mentora cyfan megis ymgartrefu i’r Chweched Dosbarth ar ddechrau’r tymor, rheoli amser, adolygu ar gyfer arholiadau neu wneud cais i’r prifysgol.

Asesu

Asesir Sgiliau Allweddol drwy waith portffolio.
Asesir Cymru, Ewrop a’r Byd, Addysg Bersonol a Chymdeithasol ac Addysg sy’n ymwneud â’r gweithle gan gofnodion mewn dyddiaduron.


Symud ymlaen at Addysg Uwch a Gwaith

Mae’r ‘Bac’ yn cynnwys yr adran Ddysgu Graidd o Lwybrau Dysgu 14-19, sydd wedi cael ei llunio i drafod y sgiliau mae prifysgolion a chyflogwyr eisiau eu gweld.
Mae’r ‘Bac’ werth 120 pwynt UCAS (sy’n gyfystyr â gradd A mewn Lefel A) pan yn gwneud cais i’r prifysgol ac fe’i gydnabyddir gan brifysgolion Lloegr, Cymru a’r Alban.
 

  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading