The School Day

Amser / Time Gweithgaredd / Activity
08.55 – 09.55 Gwers / Lesson 1
09.55 – 10.55 Gwers / Lesson 2
10.55 – 11.20 Egwyl / Break
11.20 – 12.20 Gwers / Lesson 3
12.20 – 13.20 Gwers / Lesson 4
13.20 – 14.05 Cinio / Lunch
14.05 – 14.35 Cofrestru / Registration
14.35 – 15.35 Gwers / Lesson 5